Van Dijk Educatie (2010)


Project Vandijk.nl
01/2010 - 07/2010
Senior Webtester

Deelname in multidisciplinaire teams waarbij in korte sprints (iteraties van vaste lengte van 3 weken) werkende software werd opgeleverd. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van deel- en integratietesten van de Webshop met onderliggende systemen.


Verantwoordelijkheden

 • SMART maken testbasis door reviewen en vragen stellen.
 • Opstellen van een detailtestplan.
 • Opstellen, wijzigen en uitvoeren van testscenario's.
 • Uitvoeren van regressietesten en GAT.
 • Constateren van bugs en het melden daarvan in Jira.
 • Het beheren van bevindingen.
 • Suggesties voor kwaliteitsverbetering en efficiënter testen.
 • Opstellen van testrapportages.

Behaalde resultaten

 • Opleveren detailtestplan.
 • Opleveren van testscripts, waarbij een goede basis is gelegd en die goed overdraagbaar zijn.
 • Testrapportages.
 • Advies voor overgang naar acceptatie.
 • Webshop is succesvol in productie genomen.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB (Procescyclustest, syntactische- en semantische test, exploratory test, beslissingstabel, regressietest, GAT).
 • Agile | Scrum.
 • Jira.
 • Confluence.
 • Selenium IDE.
 • PRINCE2.