Belastingdienst (2001-2003)


Integraal Klantbeeld (IKB)
11/2001 - 03/2003
Test Analist | Test Engineer

De klantbehandeling is erop gericht om de activiteiten van de Belastingdienst zoveel mogelijk af te stemmen op de specifieke situatie van de belastingplichtige. Het Informatiesysteem Klantbehandeling biedt de behandelaar geautomatiseerde ondersteuning bij de uitvoering van het proces Intensief Toezicht en Opsporing (ITO).De opdracht bestond uit het voorbereiden en uitvoeren van een functionele test.


Verantwoordelijkheden

  • Opstellen, wijzigen en uitvoeren van testcases met behulp van functioneel ontwerp.
  • Collegiaal toetsen van testontwerpen.
  • Opvoeren van bevindingen in Harvest.

Behaalde resultaten

  • Testontwerpen opgesteld, getoetst, uitgevoerd en vastgelegd voor de procescyclus-, acceptatie- en regressietest.
  • Bevindingenbeheer in Harvest ingericht. En als nazorg de documenten beheersbaar opgeleverd.

Projectinformatie

  • TMap | ISTQB (Syntactische- en semantische test, Procescyclustest).
  • Harvest.