Rabobank Nederland (2007)


Nieuwe media
03/2007 - 11/2007
Test Analist | Test Engineer

Systeem- en Gebruikers Acceptatie Test uit te voeren voor Nieuwe Media (RABO TV, RABO Mobiel, PCZapper) en RMEK (RABO Mobiel Externe Koppeling). Door middel van de applicatie RMEK kunnen externe applicaties gebruik maken van RABO backend services.


Verantwoordelijkheden

 • Opstellen, wijzigen en uitvoeren van testcases met behulp van functioneel ontwerp.
 • Collegiaal toetsen van testontwerpen.
 • Opvoeren van bevindingen in ClearQuest naar aanleiding van testuitvoering.
 • Opstellen van regressietest specificatie en regressietesten.
 • Coachen van teamleden.
 • Assisteren van de testcoördinator.

Behaalde resultaten

 • Systeem- en Gebruikers Acceptatie Test opgeleverd.
 • Regressietest ingericht en uitgevoerd.
 • Bevindingenbeheer in Quality Center ingericht en als nazorg de documenten beheersbaar opgeleverd.

Projectinformatie

 • TMap/ISTQB.
 • HP Quality Center.
 • Unix.
 • Testen volgens de bij Rabobank geldende testmethodes, START (Standaard Test Aanpak Rabobank volgens TMap), welke gebaseerd zijn op TMap.