ABZ (2007)


ABClaims
11/2007 - 02/2008
Test Analist | Test Engineer

Voorbereiden en uitvoeren van een functionele integratie test voor ABClaims. ABClaims is een centrale webapplicatie. Het genereert schadeformulieren voor verschillende soorten verzekeringen. Deze kunnen op een generieke wijze via een webformulier elektronisch worden ingevuld. De schadeformulieren worden weergegeven in de huisstijl van de betreffende verzekeraar.


Verantwoordelijkheden

 • Opstellen van een detailtestplan.
 • Opstellen, wijzigen en uitvoeren van testscripts op basis van requirements.
 • Constateren van bugs en vastleggen in Bugzilla.
 • Eindrapport opstellen.

Behaalde resultaten

 • Succesvolle ingebruikname van de webapplicatie ABClaims.
 • Bevindingenbeheer in Bugzilla ingericht, testscripts in TestFrame opgeleverd en als nazorg de documenten beheersbaar opgeleverd.
 • Door nauwe samenwerking op een dagelijkse basis tussen ontwikkelaars en hun belanghebbenden ontstond een Agile denk- en werkomgeving die het mogelijk maakte het product naar tevredenheid op te leveren.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB (Exploratory test, syntactische- en semantische test).
 • Agile.
 • TestFrame.
 • Bugzilla.
 • Selenium IDE.