Getronics (2010)


Identity Access Management
09/2010 - 12/2010
Test Analist | Test Engineer

Voorbereiden en uitvoeren van systeemintegratie- End2end en (GAT) voor het project Identity and Access Management (IAM). Het IAM systeem regelt de toegang tot kritische bedrijfsapplicaties van KPN voor medewerkers die in dienst zijn van KPN of door KPN zijn ingehuurd.


Verantwoordelijkheden

 • SMART maken testbasis door reviewen, vragen stellen.
 • Opstellen van een detailtestplan.
 • Vaststellen benodigde testdekking op basis van Engelstalige Use Cases en Functioneel Ontwerp.
 • Prioritering van de testdekking.
 • Opstellen, wijzigen en uitvoeren van testscripts.
 • Het rapporteren over de voortgang van testscripts en testuitvoering.
 • Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van de GAT.
 • Constateren van bugs en het melden daarvan in Google Docs.
 • Begeleiden van een collega tijdens het opstellen van testscenario�s.

Behaalde resultaten

 • Opleveren detailtestplan.
 • Opleveren van testscenario�s, waarbij een goede basis is gelegd en die goed overdraagbaar zijn.
 • In dit project werkte men volgens Het Nieuwe Werken principe. Communicatie was hierdoor best lastig. Vooral de inzet van Google Docs door Yusuf om producten te delen en gelijktijdig te kunnen bewerken was zeer handig in deze situatie, waardoor meerdere medewerkers vanuit verschillende locaties er aan konden werken.
 • IAM Portal is succesvol in productie genomen.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB (Procescyclustest, regressietest, GAT).
 • MS SharePoint.
 • Google Docs.
 • Agile.