Stater (2005)


Estate
09/2005 - 12/2005
Test Analist | Test Engineer

Inzichtelijk maken van de kwaliteit van ontwikkelde software, door het uitvoeren van verschillende soorten testen (zoals functionele en integratie testen) op basis van voorafgestelde criteria in verschillende stadia van het ontwikkeltraject.


Verantwoordelijkheden

  • Opstellen van testplannen met onder andere testcriteria, teststrategieën.
  • Opstellen, wijzigen en uitvoeren van testspecificatie met behulp van functioneel ontwerp of functionele specificatie.
  • Opvoeren van bevindingen in HP Quality Center.

Behaalde resultaten

  • Functionele en integratie test opgesteld en uitgevoerd in het BKR-project.
  • Module 'Bouwdepot' in het Estate project opgeleverd.

Projectinformatie

  • TMap | ISTQB (Syntactische- en semantische test).
  • HP Quality Center.
  • Testen volgens de bij Stater geldende testmethodes, welke gebaseerd zijn op TMap.