Rabobank Nederland (2011-2013)


RASS
07/2011 - 01/2013
Test Consultant (Agile Testautomatisering)

Voorbereiden en uitvoeren van systeem-, systeemintegratie-, keten- en gebruikersacceptatietest op een nieuw te bouwen systeem voor programma BVK (Beveiliging Virtuele Kanalen), project RASS. Deel van het Agile/Scrum ontwikkeltraject, waarbinnen gestructureerd getest wordt volgens de START methodiek, een Rabobank specifieke implementatie van TMap Next.


Verantwoordelijkheden

 • SMART maken testbasis door reviewen en vragen stellen.
 • Opstellen, onderhouden en uitvoeren van geautomatiseerde testscripts in FitNesse op basis van inhoud gerealiseerde backlog.
 • Registratie bugs/issues middels HP Quality Center.
 • Presentatie/demo van de 2-wekelijkse sprints.
 • Meedraaien in het Agile/Scrum project, zoals de dagelijkse Stand Up meetings.
 • Deelnemen aan de Planning Poker sessies.
 • Voorbereiden en coördineren van de GAT.
 • Rapporteren over de voortgang van de GAT.
 • Deelnemen en testen in de pilot.

Behaalde resultaten

 • Opleveren van geautomatiseerde testscripts.
 • Opleveren rapportages over de GAT.
 • Inrichten en uitvoeren automatische regressietest.
 • Opleveren van sprints elke 2 weken met daarin een werkend product.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB (Procescyclustest, regressietest, portabiliteit test, GAT).
 • Agile | Scrum.
 • HP Quality Center.
 • FitNesse.
 • Selenium IDE.
 • ScrumWorks.
 • START.