PRIVACYBELEID PURETESTING.NL

PureTesting.nl - Privacy | Yusuf Sen - Freelance Test Consultant

Deze privacybeleid is voor het laatst aangepast op 3 mei 2018.


U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor PureTesting is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang! Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PureTesting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. In deze privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

PureTesting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan dit document. PureTesting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Indienen klacht via website autoriteit persoonsgegevens


E-mail

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@puretesting.nl


Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54850096.