Dimpact (2010-2011)


E-Suite
12/2010 - 04/2011
Test Consultant | Testcoördinator

De opdracht bestond uit het voorbereiden, uitvoeren en co�rdineren van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) voor de verschillende producten van Dimpact.


Verantwoordelijkheden

 • Opleveren testplan.
 • SMART maken testbasis door reviewen, vragen stellen.
 • Opstellen van een testplan en draaiboek.
 • Opstellen, onderhouden en uitvoeren van testscripts.
 • Rapporteren over de voortgang van testscripts en testuitvoering.
 • Voorbereiden en uitvoeren van de regressietest.
 • Voorbereiden, coördineren en uitvoeren van de GAT.
 • Constateren van bugs en het melden daarvan in Jira.
 • Opstellen bevindingen proces en coördinatie daarvan.
 • Meedenken/adviseren in welke zaken Dimpact van softwareleverancier mag verwachten/vragen als het gaat over testen en het aantonen wat softwareleverancier getest heeft.

Behaalde resultaten

 • Opleveren testplan.
 • Opleveren testdraaiboek.
 • Opleveren planning.
 • Opleveren van testscripts die goed overdraagbaar zijn.
 • Testrapportages.
 • Opstellen kwaliteitsadvies.
 • Release is succesvol in productie genomen.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB (Procescyclustest, regressietest, GAT).
 • Jira.
 • Confluence.