Belastingdienst (2005-2007)


Integraal Klantbeeld (IKB)
12/2005 - 03/2007
Test Analist | Test Engineer

Naar aanleiding van een positieve ervaring teruggehaald op het project IKB voor het voorbereiden en uitvoeren van een functionele test. De klantbehandeling is er op gericht om de activiteiten van de Belastingdienst zoveel mogelijk af te stemmen op de specifieke situatie van de belastingplichtige. Het Informatiesysteem Klantbehandeling biedt de behandelaar geautomatiseerde ondersteuning bij de uitvoering van het proces Intensief Toezicht en Opsporing (ITO). De opdracht bestond uit het voorbereiden en uitvoeren van een functionele test.


Verantwoordelijkheden

 • Opstellen, wijzigen en uitvoeren van testcases met behulp van functioneel ontwerp.
 • Collegiaal toetsen van testontwerpen.
 • Opvoeren van bevindingen in Harvest.
 • Bijwerken van rapportages.
 • Testen van stored procedures.
 • Opstellen van procestest specificatie en procestesten.
 • Ondersteunen van gebruikers bij de acceptatietest.
 • Opstellen van specificatie en regressietesten.
 • Coachen van een tester en als informant optreden.

Behaalde resultaten

 • Testontwerpen opgesteld, getoetst, uitgevoerd en vastgelegd voor procescyclus-, acceptatie- en regressietest.
 • Bevindingenbeheer in Harvest ingericht.
 • En als nazorg de documenten beheersbaar opgeleverd.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB (Syntactische- en semantische test, Procescyclustest, GAT).
 • Harvest.