Gemeente Amsterdam (2009)


Key2Burgerzaken
05/2009 - 11/2009
Test Analist | Test Engineer

Testen van aspecten van de webapplicatie K2B, zoals de inpasbaarheid van de applicatie in de organisatie. Bij aanvang was er een sterk chaotische situatie. De testbasis was onduidelijk, doordat requirements incompleet waren. Daar kwam bij dat de invoering van het pakket uitermate belangrijk was om de strikte deadline te halen.


Verantwoordelijkheden

 • SMART maken testbasis door reviewen, vragen stellen en opstellen nieuwe teksten.
 • Opstellen, wijzigen en uitvoeren van testscenario's.
 • Constateren van bugs en vastleggen in MS SharePoint.
 • Coördinatie bevindingen functionele integratie test.
 • Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van de regressietest.
 • Coachen van teamleden.
 • Assisteren van de testcoördinator.

Behaalde resultaten

 • Succesvolle ingebruikname van de applicatie.
 • Goed resultaat bereikt door een volledige procescyclus- en functionele integratietest in te richten.
 • Testscripts zijn bruikbaar opgeleverd, waardoor het binnen korte tijd mogelijk was om een regressietest tot volle tevredenheid in te richten en uit te voeren. Dit gaf ook de mogelijkheid om snel op de regelmatig gewijzigde testbasis te anticiperen. Mede door de publieke belangstelling is het belangrijk geweest voor de gemeente Amsterdam om de deadline te halen.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB (Procescyclustest, regressietest, exploratory testing).
 • Requirements Management.
 • MS SharePoint.