KVK (2017-heden)


Domein Backend, BRIS
01/2017 - heden
Test Lead (Agile Testautomatisering)

Het maken van een geautomatiseerde teststraat voor BRIS (Business Registers Interconnection System); een centraal platform waarmee de Europese handelsregisters worden ontsloten. Hiermee kunnen particulieren, ondernemingen en overheden via het platform zoeken naar ondernemingen om informatie en documenten van deze ondernemingen op te vragen.


Verantwoordelijkheden

 • SMART maken testbasis door reviewen en vragen stellen.
 • Opstellen, onderhouden en uitvoeren van handmatige en geautomatiseerde testscripts (API testen) middels Cucumber en FitNesse.
 • Het schrijven van simpele stepdefs in Cucumber en Rest-assured.
 • Analyseren van productie bugs
 • Uitvoeren van reviews op testwerk van collega’s.
 • Constateren van bugs en het melden daarvan in Jira.
 • Suggesties voor kwaliteitsverbetering en efficiënter testen.
 • Presentatie/demo van de 2-wekelijkse sprints.
 • Meedraaien in het Agile | Scrum project, zoals de dagelijkse Stand Up meetings.
 • Deelnemen aan de Planning Poker sessies.

Behaalde resultaten

 • Ondanks een sterk chaotische situatie zoals, onduidelijke requirements en architectuur en een volledig nieuw team, is het ons gelukt om binnen zeer korte tijd (6 maanden) een eerste versie van BRIS voor de strikte deadline succesvol live te brengen. Mede door de Europese verplichting is het belangrijk geweest voor de Kamer van Koophandel om de deadline te halen.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB.
 • Agile | Scrum.
 • Java.
 • Jira.
 • GitLab.
 • SQuirreL SQL.
 • Postman.
 • SoapUI.
 • Confluence.
 • XL Deploy.
 • FitNesse.
 • Cucumber.
 • Rest-assured.
 • Selenium WebDriver.