KVK (2019-heden)


Diverse projecten
10/2019 - heden
Test Lead (Agile Testautomatisering)

Deelname aan een Agile | Scrum ontwikkeltraject en verantwoordelijk voor testontwerp, -uitvoering en de documentatie van diverse producten van Kamer van Koophandel.


Verantwoordelijkheden

 • Implementatie, onderhoud en uitvoeren van geautomatiseerde regressietesten met Cucumber, Rest-assured, WireMock en Selenium WebDriver.
 • Acceptatietesten met gebruikers.
 • Vanuit de backlog en in samenspraak met de Product Owner de features (changes) bespreken en deze uitwerken naar werkbare user stories.
 • Voorbereiden van de sprint in samenspraak met de Product Owner.
 • Werkt nauw samen in een team van 4 ontwikkelaars, Product Owner en Scrum Master.
 • Overdracht van de kennis aan nieuwe medewerkers, voornamelijk ontwikkelaars.
 • Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing.
 • Opstellen stappenplan voor productie en het live zetten van de applicatie.
 • Opstellen goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers.
 • Presentatie/demo van de 2-wekelijkse sprints.
 • Meedraaien in het Agile | Scrum project, zoals de dagelijkse Stand Up meetings.
 • Deelnemen aan de Planning Poker sessies.

Behaalde resultaten

 • Vanwege ontbreken van analist in het team, werden deze taken ook grotendeels opgepakt.
 • Ondersteunen Product Owner en Scrum Master.
 • Opleveren van geautomatiseerde testscripts.
 • En als nazorg is een goede overdraagbare testset/documentatie opgeleverd.

Projectinformatie

 • TMap | ISTQB.
 • Agile | Scrum.
 • Java.
 • Jira.
 • GitLab.
 • SQuirreL SQL.
 • Postman.
 • SoapUI.
 • Confluence.
 • Rancher.
 • FitNesse.
 • Cucumber.
 • Rest-assured.
 • WireMock.
 • Selenium WebDriver.